Sự khác nhau giữa hàng nhập khẩu và hàng xách tay

            Hàng Nhập Khẩu Hàng nhập khẩu thường được dân kinh doanh gọi là hàng công ( container ). Hàng nhập khẩu có thể đi theo đường bay, đường bộ hay đường biển với mục đích chính là đem hàng về nước trược tiếp qua đường hải quan. Hàng được …

Sự khác nhau giữa hàng nhập khẩu và hàng xách tay Read More »